WidgetAreaTop

Ajankohtaista

Kim Åkerlund – Ferromekin kehityksen lähde

19.12.2019

Kim 18.12.2019

 

Kim Åkerlund aloitti koneistajan työt isänsä omistamassa yrityksessä päätoimisesti vuonna 2004, jolloin Ferromekillä työskenteli noin 10 henkilöä. Vuonna 2019 yritys työllistää jo 40 henkilöä. Kim Åkerlund toimi tuotannossa sekä koneistajana että työnjohtajana lähes 10 vuotta. Vuonna 2013 hän aloitti työn laatujärjestelmän luomiseksi ja siirtyi samalla toimistotöihin. Toimitusjohtajana hän on työskennellyt vuodesta 2017 lähtien. Millaisia ominaisuuksia tarvitaan johtajalta, joka vie yritystä sitkeästi eteenpäin tiukassakin taloustilanteessa?


Yrityksen luotsaaminen kasvuun vaatii oikeanlaisia tekijöitä. Yksi tärkeimmistä rooleista kasvussa on johtajalla, jolla on selkeä visio tavoitteesta ja strategia, miten hän sitä toteuttaa. Jotta toiminta ei jää polkemaan paikalleen, hyviäkin konsepteja pitää parantaa ja kehittää koko ajan. Kehitystyössä pitää uskaltaa ottaa riskejä ja oppia virheistä.

—On itsestä kiinni, millaiseksi tulevaisuus rakentuu. Voi kulkea samaa reittiä joka päivä, tai valita uusia polkuja. On tärkeää osata tarttua uusiin mahdollisuuksiin, toimintatapoihin ja ideoihin. Haasteita pitää uskaltaa ottaa vastaan, Kim Åkerlund kertoo.

Hänen mukaansa kehittyminen edellyttää sitä, että on luontaisesti kiinnostunut ympäristöstään ja siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Hyviä ideoita ei kannata kuitenkaan lähteä etsimään liian kaukaa, riittää kun kuuntelee tarkasti, mitä työntekijät ja asiakkaat kertovat. Jotta kehitystyö pysyy kannattavana, se vaatii kuitenkin laskupäätä ja järjestelmällistä otetta, jota Åkerlundilta löytyy.

 

 

 

Henkilöstömäärän kasvu vaatii sopeutumista ja järjestelmällistä perehdyttämistä

Yrityksen henkilökunnan määrä on lähes nelinkertaistunut siitä, kun Åkerlund aloitti työt vuonna 2004. Henkilöstömäärän hallittu kasvu vaatii sopeutumista koko yrityksen henkilökunnalta. Kasvun tiimellyksessä laatu pitää pystyä pitämään korkeatasoisena ja asiakkaat tyytyväisenä. Tätä silmällä pitäen Åkerlund onkin kehittänyt rekrytointi- ja perehdyttämisprosessiin oman mallin, jolla uudet työntekijät saadaan oppimaan käytännön työt. Samalla uudet työntekijät saadaan sulautumaan jouhevasti työyhteisöön niin, että perehdytyksestä tulee kaikille tasalaatuista.

—Kun työntekijöitä oli vähemmän, asioista oli helppo sopia suullisesti. Kun työyhteisö kasvaa, on tärkeää, että työhön liittyvä informaatio löytyy paperilta. Tällä varmistetaan se, että kaikki saavat varmasti saman tiedon. Perehdytystä tukeaksemme olemme valinneet tehtaalle myös teamleader-ryhmän, joiden tehtävänä on toimia mm. tuotannon ja työntekijöiden ohjaajina.

Åkerlund hoitaa rekrytoinnin ja työsopimusasiat, jonka jälkeen työntekijä perehdytetään teamleaderin avustuksella työtiloihin, -turvallisuuteen, tehtaaseen ja käytännön töihin. Jotta perehdytystyö ei kärsi, yritys rekrytoi yhden henkilön kerrallaan.

—Olemme saaneet uusilta työntekijöiltä paljon positiivista palautetta siitä, miten hyvin heidät on otettu työpaikalla vastaan. Lähtökohtaisesti meillä on sellainen henki tehtaalla, että kaikki auttavat kaikkia.

Strategiatyötä käytännössä

Teamleadereiden toiminta Ferromekillä ei ole pelkästään perehdyttämistä ja ohjaamista, vaan he osallistuvat viikoittain johdon ja myynnin kanssa yhteisiin palavereihin, joista he vievät terveiset muulle henkilökunnalle. Palaverien tarkoituksena on se, että kaikki pysyvät selvillä siitä, missä nyt mennään ja mihin ollaan menossa. Johdolle tapaamiset tuovat arvokasta tietoa käytännön asioista.

—Näiden tapaamisten kautta pystymme laajentamaan näkökulmaa kaikkien kannalta. Arkipäiväisessä työssä syntyvistä ideoista voi saada hyviä ideoita kehitystyöhön ja prosessien jalostamiseen. Kyllä visio ja strategia kulkevat näissä keskusteluissa mukana, vaikka asioista ei näillä nimillä puhuttaisikaan.

Työntekijät ovat toiminnan kivijalka

Vaikka johdon, vision ja strategian merkitys yrityksen kehityksessä on tärkeä, vielä tärkeämpi on työntekijöiden joukko, jota Åkerlund kehuu vuolaasti. Hän arvostaa työhön ja yritykseen sitoutunutta työntekijäjoukkoa korkealle.

— Meillä on paljon pitkäaikaisia työntekijöitä, joiden osaaminen on huipputasoa. Nämä ihmiset tietävät, millä keinoilla laadukkaat tuotteet valmistetaan ja miten mittatarkka tulos syntyy. Ja sehän on se asia, millä me myymme ja pidämme asiakkaamme tyytyväisenä. Kyllä tämä työntekijäjoukko on toimintamme kivijalka.

 

Ferromek historiaa

 

 

Ferromekin vanhan toimipaikan pihalla otettu kuva vuodelta 2000, jossa oltiin muuttopuuhissa nykyisiin toimitiloihin. 

Kuvassa vasemmalta oikealle: Kim Åkerlund, Kimin faffa Bror Åkerlund, joka oli vielä silloin mukana talkootöissä, Stefan Simell, joka on edelleen Ferromekillä töissä pakkaajana ja laadunvalvojana, Kimin sisko Paulina, joka on nykyään myös yrittäjänä omalla alallaan ja Ferromekin perustaja Bernhard Åkerlund. 
Kuvassa näkyvä Goodway sorvi on myös edelleen kovassa käytössä joka päivä.

 

Siirry "Ajankohtaista"-sivulle