Background image
Aktuellt
En högklassig produkt känner man igen också med fingertoppskänsla
20.6.2018

En högklassig produkt känner man igen också med fingertoppskänsla

I slutändan är det kvalitetskontrollanten som bedömer om produkten håller måttet. Stefan Simell, som har arbetat som CNC-operatör på Ferromek sedan 1996, ger sitt tillstånd att leverera produkterna först när han försäkrat sig om deras kvalitet. Han är ett branschproffs som har arbetat på förpackningsavdelningen och kvalitetskontrollen i ett år och vet vad kunderna förväntar sig.

När produkterna är klara att levereras till kunderna går Stefan igenom leveransen ytterligare en gång. En kvalitetsprodukt har tillverkats exakt enligt de mått och ritningar som kunden gett. Kvalitetskontrollen granskar att toleranserna uppfylls. På vilket annat sätt skulle han beskriva en högklassig produkt?

— En högklassig produkt känner man också igen med fingertoppskänsla. En välgjord produkt är slät och har inga skarpa kanter. För tillverkningen har man valt ändamålsenliga verktyg och bra råmaterial. För användaren har en högklassig produkt alltså en hög finish och är precis det som kunden har beställt, säger Stefan.

Kvalitet åstadkoms ändå inte enbart med en produkt. Andra saker som kunden uppfattar som kvalitet är kommunikationen med kunden, leveranstider som håller och leverans av rätt mängd.

Arbetarskydd framför allt

När det gäller arbetarskyddsfrågor berömmer Stefan vd:n Kim Åkerlund.

— Hos oss tar vi arbetarskyddsfrågorna på allvar. Eventuella brister uppmärksammas genast och de korrigeras. 

Han konstaterar också att rena arbetsutrymmen och maskiner som fungerar påverkar slutprodukten. I välfungerande arbetslokaler löper produktionen bra och ingen tid spills på onödigt letande. Nya och välservade maskiner orsakar inte heller några onödiga avbrott i produktionen. Det är en självklarhet för personalen att hålla fabrikslokalerna i gott skick och städade. Alla ser till att deras eget område är i ordning.

Fler medarbetare stöder tillväxten

Allteftersom antalet anställda ökar förändras också verksamheten. När det finns många medarbetare måste man kunna definiera processen och arbetet måste löpa systematiskt. I sorlet av röster i fabriken idag hör man inte bara svenska utan också finska och engelska. Engelska är det gemensamma kommunikationsspråket mellan medarbetare från olika länder. Man kan alltså säga att det råder en internationell atmosfär på Ferromeks fabrik.

— Vi har en liten personalomsättning, vilket förmodligen beror på att personalfrågorna sköts väl. Med rätt attityd klarar man sig i vår arbetsgemenskap på vilket språk som helst.

Stefan välkomnar även nya medarbetare:

— Jag tror att vårt företag kommer att ha en stadig tillväxt, så det skulle vara trevligt med fler kolleger i vårt gäng. Det finns gott om arbete och det råder en god anda bland jobbarna.