Background image
Aktuellt
I en bra arbetsgemenskap finns ingen gräns mellan kontoret och fabrikshallen
29.3.2018

I en bra arbetsgemenskap finns ingen gräns mellan kontoret och fabrikshallen

På Ferromeks kontor rullar man inte tummarna. Under ett par års tid har antalet anställda i hela företaget nästan fördubblats och därigenom har även antalet beställningar och kontorsarbetet ökat. Förutom vd:n Kim Åkerlund arbetar Satu Zittra och Erika Kujamäki för närvarande heltid på kontoret. Satu har varit anställd hos Ferromek i snart tre år, Erika sedan i höstas.

Tydliga arbetsbeskrivningar och tydlig ansvarsfördelning skapar en känsla av kontroll

I Satus arbetsbeskrivning ingår kundservice, orderhantering, materialanskaffning och offerträkning. Dessutom koordinerar och schemalägger hon produktionsverksamheten tillsammans med vd:n Kim Åkerlund och teamledarna i produktionen.

— Jag gillar när det händer mycket, därför har jag inget emot en tillfällig brådska. Vi har en bra atmosfär och bra medarbetare både i fabriken och på kontoret. Ansvar ges i lämplig utsträckning och tydliga arbetsuppgifter har definierats för alla, säger Satu.

Med ett halvt års arbetserfarenhet kan även Erika skriva under detta:

— Läget är under kontroll. Om det är något man inte vet, får man alltid hjälp så man kommer vidare. När arbetet är väl organiserat, skapar det en trygghetskänsla, säger Erika.

Erika sköter orderbehandling och hjälper Satu med annat arbete på kontoret. Orderbehandling kräver noggrannhet, och med ett skratt medger hon att hon är noggrann och verkligen tycker om att ”knacka på datorn”. Dessutom är hon nöjd över att få lära sig något nytt varje dag tack vare nya arbetsuppgifter. Själva kundservicen i sig är ändå det som båda motiveras av.

— Vi strävar efter lyckade projekt som resulterar i nöjda kunder. Nog är kundservice det som i grund och botten motiverar oss mest, konstaterar de båda.

SatujaErika2

När man förstår helheten blir kundservicen bättre

Satus arbetsbeskrivning är en palett som består av många olika arbetsuppgifter. Hon tycker att det bästa i hennes arbete är att hon får vara med ända från offertskedet till leverans.

— Jag skulle gärna börja på fabriksgolvet genast, fast som svarvare. Om de bara lät mig göra det, skrattar Satu.

Om man förstår hur det fungerar i fabriken, för det alltid saker och ting framåt oberoende av vad det gäller. Jag tar varje tillfälle i akt att suga åt mig allt jag kan för att lära mig nya saker. När man känner till hur processen fungerar i fabriken är det lättare att svara på kundernas frågor. Man har nytta av att kunna se helhetsbilden när man gör offerter och schemalägger arbetet. Dessutom ökar uppskattningen av andras arbete när du förstår vilken kompetens olika arbetsuppgifter kräver.

Hela Ferromeks personal sitter runt samma kaffebord, vilket sänker tröskeln för att ställa frågor och diskutera saker. När det gäller samarbete och vi-anda har detta säkert stor betydelse. När man får höra direkt hur det går på andra sidan, behöver man inte anta eller gissa. Erika säger att hon pratar med produktionspersonalen dagligen.

— Det är nu bara så att vi råkar ha ett bra gäng här. Vi har trevligt tillsammans och arbetet är flexibelt och smidigt, säger en nöjd Satu.