Background image
Aktuellt
Kim Åkerlund — Källan till utveckling på Ferromek
19.12.2019

Kim Åkerlund — Källan till utveckling på Ferromek

Kim Åkerlund började arbeta heltid på Ferromek som CNC-operatör 2004. Företaget ägdes av hans far och hade då cirka 10 anställda. Nu år 2019 sysselsätter företaget redan 40 personer. Kim Åkerlund arbetade i produktionen som både bearbetare och arbetsledare i nästan 10 år. År 2013 började han ta fram företagets kvalitetssystem och började samtidigt jobba på kontoret. Som verkställande direktör har han arbetat sedan 2017. Vilka egenskaper krävs av en vd som uthålligt lotsar företaget framåt även i ekonomiskt kärva tider?

Att lotsa ett företag till tillväxt kräver rätt typ av personer. Direktören har en av de viktigaste rollerna för att nå tillväxt. Hen ska ha en tydlig vision om målet och strategin för hur hen ska genomföra det. För att inte verksamheten ska stampa på stället måste även bra koncept förbättras och utvecklas hela tiden. När man arbetar med utveckling måste man våga ta risker och lära av misstag.

— Det är upp till dig själv hurudan framtid du skapar. Du kan gå samma upptrampade rutt varje dag, eller välja nya stigar. Det är viktigt att kunna utnyttja nya möjligheter, verksamhetssätt och idéer. Man måste våga anta utmaningar, säger Kim Åkerlund.

För att utvecklas, anser han att man av naturen behöver vara intresserad av sin omgivning och vad som händer i världen. Det är ändå inte värt att leta goda idéer alltför långt bort, det räcker att lyssna noga på vad anställda och kunder har att säga. För att utvecklingsarbetet ska förbli lönsamt krävs dock att man har räknehuvud och ett systematiskt grepp, och det har Åkerlund.

En ökad personalstyrka kräver anpassning och systematisk introduktion

Antalet anställda på företaget har nästan fyrdubblats sedan Åkerlund började arbeta 2004. En kontrollerad ökning av personalstyrkan kräver anpassningsförmåga från hela företagets personal. I tillväxtyran måste man kunna bibehålla en hög kvalitet och hålla kunderna nöjda. Med detta i åtanke har Åkerlund utvecklat en egen modell för rekryterings- och introduktionsprocessen för att nya medarbetare ska lära sig arbetet i praktiken. Samtidigt hjälper man nya arbetstagare att smälta in på ett smidigt sätt i arbetsgemenskapen, vilket gör att introduktionen håller samma jämna nivå för alla.

— När vi hade färre anställda var det lättare att komma överens om saker muntligt, men då arbetsgemenskapen växer är det viktigt att arbetsrelaterad information finns på papper. Därigenom säkerställer man att alla säkert får samma information. Som ett stöd för introduktionen har vi också valt ut en grupp av teamledare för fabriken. De ska fungera som bland annat handledare för produktionen och medarbetarna.

Åkerlund tar hand om rekrytering och anställningsavtal, varefter medarbetaren får bekanta sig med arbetslokalerna, arbetarsäkerheten, fabriken och det praktiska arbetet med hjälp av teamledaren. För att inte introduktionen ska bli lidande rekryterar företaget en person åt gången.

— Vi har fått mycket positiv feedback från nya medarbetare om hur väl de har tagits emot på arbetsplatsen. I princip har vi en sådan anda i fabriken att alla hjälper alla.

Strategiarbete i praktiken

Teamledarnas verksamhet på Ferromek handlar inte bara om introduktion och handledning, utan de deltar i veckomöten tillsammans med ledning och försäljning, och budskapet från mötena för de vidare till resten av personalen. Syftet med mötena är att hålla alla informerade om var vi står idag och vart vi är på väg. För ledningen innebär träffarna att de får värdefull information om praktiska frågor.

— Tack vare de här mötena kan vi bredda perspektivet för alla. Idéer som uppstår i det dagliga arbetet kan ge goda förslag till utveckling och förädling av processerna. Och visst är visionen och strategin närvarande i dessa samtal, även om de inte uttryckligen nämns vid namn.

Medarbetarna är grunden för all verksamhet

Ledningen, visionen och strategin har stor betydelse för företagets utveckling, men ännu viktigare är alla medarbetare, som Åkerlund öser beröm över. Han värdesätter medarbetarnas engagemang för arbetet och företaget högt.

— Vi har många anställda som varit länge hos oss, och deras kompetens är på högsta nivå. De vet hur man tillverkar högklassiga produkter och åstadkommer måttnoggranna resultat. Det är det som gör att vi säljer och håller våra kunder nöjda. De här medarbetarna utgör själva grunden i vår verksamhet.