WidgetAreaTop

Aktuellt

Oy Mesmec Ab säljer sin CNC-verksamhet till Ab Ferromek Oy

14.12.2017

Oy Mesmec Ab har den 12.12.2017 sålt sin CNC-affärsverksamhet till Ab Ferromek Oy. Mesmec fokuserar framöver på sin kärnverksamhet; utveckling, marknadsföring och försäljning av råvaruhanteringssystem till livsmedels- och processindustrin och agenturverksamheten i Finland samt i utlandet.

Ferromek som har sin kärnverksamhet inom CNC maskinbearbetning, övertar i och med affären Mesmec´s hela CNC maskinpark samt kundportfölj. Fyra yrkeskunniga CNC-arbetare övergår som gamla arbetstagare i Ferromeks tjänst fr.o.m. 18.12.2017. Vidare ingår i affären ett treårigt underleveransavtal, där Mesmec köper maskinbearbetade delar av Ferromek för den egna kärnverksamheten.

Underleverans tjänsterna till kunderna fortsätter som tidigare och utvecklas vidare av Ferromek. Förvärvning av affärsverksamheten kräver inga åtgärder från kundernas sida. Ferromek handhar både tillverkning, leverans samt fakturering av CNC tjänsterna. Maskiner som överförs i samband med affären tas i bruk under vecka 51/2017.

Ferromek är ett växande underleverantörsföretag inom metallbranschen som utför CNCbearbetning, grundat 1981. Företaget har 30 yrkeskunniga CNC-operatörer och är bra beläget i Kronoby nära riksväg 8 mellan Jakobstad och Karleby. Företagets ledningssystem är certifierat enligt ISO9001 samt har ikraftvarande miljöcertifiering enligt 14001.

Vi svarar gärna på alla frågor angående verksamhetsaffären och kommer inom de närmaste veckorna att vara i kontakt med våra kunder.

Oy Mesmec Ab Ab
Anders Asplund, vVD
050-505 0587

Ferromek Oy
Kim Åkerlund, VD
040-721 6053

 

 

 

 
 

Gå till "Aktuellt"