WidgetAreaTop

OM FÖRETAGET

Vi levererar CNC-bearbetade delar och lösningar. I tid och till rätt pris.

Metallföretaget Ab Ferromek Oy i Kronoby utför krävande CNC-maskinbearbetning som underleverantörsuppdrag och är en omtyckt och pålitlig samarbetspart.
Modern maskinpark möjliggör svarvning av detaljer som är upptill 600 millimeter och som har en svarvlängd på tre meter. Samt fräsning av detaljer med en maxstorlek på cirka 1500 x 3000 millimeter.

Yrkeskunskapen är stor och arbetsmoralen hög bland metallföretagets omkring tjugo anställda. Man ställer upp för sina kunder, också då tidtabellen är knapp och utan att pruta på kvaliteten i arbetet.
Ferromek har certifierat sitt ledningssystem enligt ISO 9001 och är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Därmed uppfyller metallverkstaden gällande krav på tillverkning inom metallbranschen.

Företagets Policy

ferromek2

 

BV Certification ISO9001

BV Certification ISO14001

 

 

 

 

 

WidgetAreaBottom