Background image

Färdigmonterade delhelheter sparar tid och resurser

De detaljer som vi bearbetar skall oftast monteras ihop till en delhelhet innan de monteras på slutprodukten, och detta är något som vi på Ferromek gärna står till tjänst med. Vår kunniga och erfarna personal monterar och förpackar färdiga delhelheter i våra egna monteringsutrymmen, vilket gör era egna produktionsprocesser effektivare.

CJ0B4445

Det finns många fördelar med att överlåta monteringen åt oss

Efter att vi bearbetat delarna kan vi montera ihop dem direkt så att de genast kan tas i användning i er produktion, vilket underlättar och snabbar upp slutinstallationen. Vi införskaffar alla nödvändiga tillbehör, som skruvar, lager och packningar med mera. Vi sköter även om leveranserna, vilket på lång sikt innebär besparingar i både tid och pengar för er. Vid brådskande leveranser kan vi köra ut varorna med egen bil.

Monteringstjänsten tillsammans med vårt övriga tjänsteutbud bildar kostnadseffektiva helhetslösningar som uppskattas av våra kunder.

Ta kontakt, om du vill veta mer om vår monteringstjänst!