WidgetAreaTop

TJÄNSTER

Våra kunder litar på oss!

I Ferromek:s metallverkstad i Kronoby produceras CNC-bearbetade metallprodukter enligt kundernas ritningar, krav, behov och önskemål.
En uppskattad tjänst är Ferromek:s möjlighet att åta sig helhetslösningar där exempelvis svetsning och olika ytbehandlingar som sinkning, målning eller anodisering ingår. För ändamålet anlitas företag i regionen.

Kunder återvänder och uppskattar Ferromek för deras kvalitet, flexibilitet, leveranssäkerhet och möjlighet att tillverka stora serier men också prototyper.
Pålitliga leveranstider är en styrka och ett led i det är att ha ett mångsidigt råvarulager. Organiserade arbetsprocesser samt ordning och reda i verkstaden möjliggör kostnadseffektiva lösningar åt kunden.
Till avtalskunder upprätthålls lagerhållning av bearbetade delar enligt behov.

WidgetAreaBottom