Background image
Aktuellt
”Man ska inte bromsa när det går bra” – familjeföretaget Ferromek firar 40 år
7.9.2021

”Man ska inte bromsa när det går bra” – familjeföretaget Ferromek firar 40 år

Familjeföretag sedan starten

Metallverkstadens verksamhet inleddes i liten skala år 1981 i en hall hos Bernhard Åkerlunds föräldrar. Hallen som tidigare använts till hönseri gjordes om till verkstad för det nystartade företaget. När underleverantörsuppdragen växte såg man i början på 90-talet chansen att utöka till CNC-svarvning, som var mindre vanligt i Finland på den tiden. Efter att kollegan som Bernhard startat företaget med steg till sidan fortsatte han att driva företaget på egen hand.

– Vi var två metallarbetare som ville prova på företagarbanan. För mig har det varit viktigt att få bestämma över mitt arbete och min tid själv och därför kändes det som ett naturligt val att bli företagare, säger Bernhard.

Företaget har varit i familjen Åkerlunds ägo sedan dess och i början drev Bernhard verksamheten själv med hjälp och stöd av sin far. Bernhards systerson kom att bli företagets första anställda år 1995, och sonen tillika nuvarande vd:n Kim Åkerlund har funnits med i bilden sedan barnsben. Efter att Kim avslutat sina studier uppdelades företaget år 2004 i två bolag, Ab Ferromek Oy där Kim gick in som delägare och före detta Kb Ferromek Ky som gjordes om till fastighetsbolag.

– Kim har växt upp med företagandet och var med redan som liten pojke, skruvade och hjälpte till med gårdsskötsel som jag själv inte hann med då företaget tog all tid. Nycklarna passade i handen på honom och jag är förstås mer än glad över att han hade intresse av att vara med, säger Bernhard.

– Men som chefens son hade jag det som yngre nog inte alltid så lätt då jag förväntades kunna allt och inte ställa onödiga frågor, skrattar Kim och konstaterar att med tiden har också kunskapen och erfarenheten växt.

Ferromek historia 3

Ferromek historiaa

Lyckad tillväxtstrategi – och envishet - belönades med Finlands Starkaste certifikat

I takt med att uppdragen växte blev utrymmena snabbt för små. År 2000 byggdes den första hallen på det nya industriområdet invid riksväg 8 på det ställe där företaget verkar ännu idag. Under åren har man byggt till tre gånger, och ifjol köpte man upp en hall på granntomten som renoverades till en ny, modern svetshall, redo att ta emot kundernas beställningar. År 2017, samma år som Kim tog över som vd, köpte man upp CNC-verksamheten av Mesmec i Karleby. Stora investeringar har gjorts under åren och ständiga förbättringar hör till vardagen för att även i fortsättningen kunna erbjuda kostnadseffektiva tjänster.

Fokus har legat på att utveckla företaget och egna intressen har lagts åt sidan. Inte ens det tunga beskedet om att han hade cancer fick Bernhard att slå av takten.

– Företaget hade precis kommit i gång och jag hann inte fundera på sjukdomen utan koncentrerade mig helt på arbetet, som i den situationen till en viss del kom att bli min räddning. Envishet och ihärdighet är det som fört oss framåt från början. Man får inte ge upp fast det kommer tyngre stunder i livet.

Ett fint bevis på att hårt arbete lönar sig är Finlands Starkaste -certifikatet som företaget haft sedan 2007. Certifikatet som delas ut av Suomen Asiakastieto är ett bevis på företagets goda trovärdighet och att det finansiellt står på en stabil grund. År 2017 fick företaget också utmärkelsen Årets företag i Kronoby.

Verksamheten är ISO 9001-certifierad sedan 2014 och miljöcertifierad enlig ISO 14001 sedan 2015. Satsningar på kvalitet och leveranssäkerhet är bidragande faktorer till framgången, förklarar Kim.

– Vi är noga med kvaliteten och anpassar oss flexibelt till kundernas önskemål vad gäller produkter och leveranstid. Målet är att dagens arbete ska vara klart före vi far hem och vi får ofta tack av kunderna för vår snabba betjäning.

 

Ledarskapet avgörande för nöjda och engagerade medarbetare

Ferromek hlokunta

Personalen är en viktig del av verksamheten och de senaste 20 åren har antalet anställda växt stadigt från en handfull till runt 35 anställda idag. Gott ledarskap, en grundlig introduktion i arbetet och tydliga arbetsrutiner och anvisningar för hur arbetet ska skötas har resulterat i en engagerad och lojal personal.

– Vi har låg personalomsättning och lite sjukskrivningar - en av de första anställda i företaget finns ännu med. Möjligheten till flexibel arbetstid är speciellt uppskattat och något som skiljer oss från andra företag i branschen.

Bernhard vet också att Kims ledarstil är en av orsakerna till att personalen trivs så bra.

– Han lyssnar på dem och gör de förbättringar som krävs för att arbetet ska löpa smidigt, och tar i beaktande vad som händer i deras liv utanför arbetsplatsen. Han förstår att ingen kan prestera till 100 procent varje dag.

Fler medarbetare behövs, men konkurrensen om kompetent personal är hård. Till Ferromek söker man framför allt efter yrkeskunniga personer som kan sköta arbetet självständigt och som vill gå framåt och lära sig mer. Att de anställda förstår och agerar i enlighet med företagets kundlöften och värderingar är viktigt, betonar Kim.

– Mår personalen bra så mår jag själv bra, och det samma gäller när kunderna är nöjda. För mig är arbetet belönande när vi har en bra orderstock, vilket betyder att kunderna litar på oss, och när vi når de mål vi ställt upp för god leveranssäkerhet och -kvalitet.

 

Ett fungerande koncept – mångsidiga tjänster uppskattas av kunderna

I Ferromeks koncept ingår allt från planering av detaljerna tillsammans med kunden och tillverkning enligt kundens ritningar och kriterier, till olika ytbehandlingar samt färdigt monterade delhelheter. Mycket kunnande i samma hus underlättar för kunderna.

Arbetets kvalitet, kompetensen och en vilja att alltid ställa upp har lett till långa kundrelationer – den allra första kunden har ännu idag, 40 år senare, förtroende för Ferromeks tjänster. Att vara lyhörd och anpassa sig till kundernas önskemål är det viktigaste, konstaterar både far och son.

Idag är Ferromek en uppskattad och pålitlig samarbetspartner i Finland. Efter 40 år och en fin utveckling och tillväxt finns inga planer att slå av på takten. Rekryteringar, investeringar i större utrymmen och maskiner som kan tillverka allt större delar samt utveckling av tjänsteutbudet är receptet för en fortsatt konkurrenskraftig verksamhet, är duon överens om.

– Man måste följa med när det går bra och inte bromsa när man har fart på.

ferromek 40 vuotta ar9Kim och Bernhard Åkerlund