Background image
Aktuellt
Renhet och gröna värden är en del av Ferromeks vardag
10.6.2024

Renhet och gröna värden är en del av Ferromeks vardag

Ferromek beviljades miljöcertifiering enligt ISO 14001 redan 2015. Det var startskottet för den ”gröna vågen” inom företagets verksamhet — sedan dess har vi systematiskt betonat miljövänlighet när vi gjort nya anskaffningar och gjort förbättringar i verksamheten.

Under miljöcertifieringsprocessen var den första investeringen de spånflak som placerades på Ferromeks gård för uppsamling av aluminium, rostfritt och svartjärn. Alla material har sina egna täckta flak som skyddar mot regn och dessutom har flaken en vätskeavskiljande mellanbotten. Svart järnskrot är det som samlas mest och den containern töms många gånger om året.

— Det är inte vår avsikt att göra en grönmålning som ser bra ut utåt, utan den miljövänliga verksamheten förs in i vår vardag genom våra gröna val. Omfattande ändringsarbeten kan innebära stora investeringar och därför koncentrerar vi våra miljövänliga anskaffningar i samband med normalt underhåll och nya anskaffningar. På så sätt kan vi också förankra den kontinuerliga förbättringsmodellen på praktisk nivå, säger Kim Åkerlund, vd för Ferromek.

Energieffektiv belysning, återanvändning och sortering

En omfattande förändring var anskaffningen av LED-lampor. LED-lampor har använts inomhus i företagets alla lokaler och även på gården redan under flera år. LED-belysningen är inte bara en miljöhandling, utan dess fördelar syns också i lägre kostnader. Övergången till LED-belysning betalar tillbaka sig på några år tack vare den låga energiförbrukningen.

I det dagliga arbetet händer det ofta att förpackningsmaterial som använts en gång, men som fortfarande går att använda, återanvänds flitigt i nya förpackningar och även som stoppning i utgående förpackningar. Även personalen sorterar energiavfall, glas och metaller i kafferummet. Dessutom komposteras bioavfall i företagets egen komposterare under hela året.

Tjänsterna produceras med solenergi

Ferromeks första solpanelsanläggning som installerades på fabrikstaket år 2021 har visat sig vara en lyckad investering. Anläggningens effekt är 122 kWp och står för ca 30 procent av den el som vi förbrukar. En uppdatering av elcentralerna i svetshallen innebär att vi i framtiden kan installera solpaneler även på den hallen och fortsätta vår hållbarhetsutveckling i den riktningen.

Elkraft driver bil och truck

Ferromek skaffade en elbil redan år 2017 och erfarenheterna är goda. Gastrucken byttes till en eldriven truck i början av 2020. Den eldrivna trucken minskar väsentligt både bullerföroreningar och skadliga utsläpp i hallen. För några år sedan tog vi dessutom i bruk nya eldrivna pallastare. De påskyndar i sin tur flyttningar och minskar behovet av att använda truck.

Ny anläggning för luftfiltrering och maskinspecifika punktutsug

Vi har också uppmärksammat inomhusluften i fabriken och arbetstagarnas arbetarskydd. Varje maskin i fabriken har eget punktutsug som suger ut den emulsionsdimma som svävar inuti maskinen, filtrerar bort föroreningar och blåser sen in luften tillbaka i arbetslokalerna. Det här ger lägre uppvärmningskostnader när den uppvärmda luften inte blåses rakt ut i det fria från maskinerna. Dessutom har vi investerat i en stor luftfiltreringsapparat som återvinner inomhusluften i hela hallen.

Personalen säger att fördelen med luftfiltreringsapparaten och punktutsugen känns först i näsan — kläderna luktar inte längre ”verkstad” efter arbetsdagen. Förhoppningen är också att den renare inomhusluften ska ha positiva effekter på personalens hälsa och ge minskad sjukfrånvaro.

Koldioxidavtrycket minskas genom att man gör bra val

Miljöcertifikat och kontinuerlig förbättring är en naturlig del av vardagen för företag som strävar efter framgång och tillväxt. Även om kunder och personal inte ens skulle kommentera saken högt, får man en positiv bild av ett företag som bryr sig mycket om miljöfrågor. Koldioxidavtrycket kan också minskas genom att man använder inhemska underleverantörer. När produkter inte behöver transporteras långt ifrån, minskar den färdiga produktens koldioxidavtryck.