Background image
Aktuellt
Var sak på sin plats för en trivsam arbetsplats och konkurrenskraftig verksamhet
13.6.2024

Var sak på sin plats för en trivsam arbetsplats och konkurrenskraftig verksamhet

För snart ett år sedan började vi på Ferromek med ett förbättringsarbete i vår produktion, som till viss del påminner om lean-tänket i produktionsprocesser. Syftet är att underlätta arbetsflödet och minska på slöseri i leveranskedjan, samtidigt som produktiviteten och kvaliteten på slutproduktionen blir bättre.

Vad innebär det i praktiken?

Vi började med att märka upp verktygstavlorna vid alla arbetspunkter så att man enkelt ser vad som ska finnas på vilken plats. Efter det fortsatte vi med lådorna vid maskinerna, som tidigare ofta innehöll material och annat som inte behövs för att utföra arbetet. Nu funderar vi på vad som verkligen behövs varje vecka vid arbetspunkten, tvättar och ordnar upp i lådan samt märker upp innehållet med arbetspunktens nummer. Vi tar sedan bild av lådan med innehållet och sätter bilden i en mapp bredvid maskinen. Utifrån bilderna är det lätt att se vad som ska finnas vid arbetspunkten och ifall något saknas.

”Både arbetsledare och produktionspersonal hjälps åt med arbetet och några av arbetspunkterna är redan klara”, förklarar vd Kim Åkerlund. ”Tillsammans funderar vi på hur det borde göras och produktionspersonalen får berätta hur de vill ha det. Ordning och reda är också viktigt för personalens trivsel. Arbetsflödet blir smidigare med tydlig information och vi sparar tid när vi inte behöver springa runt och söka efter verktyg”.

God ordning och ständiga förbättringar i verksamheten är också viktigt för att hållas konkurrenskraftiga. Små ändringar i processerna har en stor inverkan på effektiviteten och kvaliteten, vilket bidrar till konkurrenskraftiga priser.

”Korrekt och tydlig uppmärkning och ordning vid arbetspunkterna gör att kvaliteten hålls på en hög nivå och minskar risken för fel. Genom att minimera tidsspill och onödiga aktiviteter i leveranskedjan blir produktiviteten bättre, vilket i sin tur har en direkt påverkan på slutprodukten”.

Någon tanke på att införa lean på ett mera heltäckande sätt i produktionsprocessen finns ändå inte i nuläget, säger Kim.

”Vi har vår egen Ferromek-metod som funkar bra hos oss och som bidrar till en trivsam arbetsplats, mindre slöseri och ökat kundvärde. Det är vi nöjda med”.