Background image

Kilspår snabbt med CNC-styrd kilspårsmaskin

För detaljer som behöver invändiga spår erbjuder vi kilspårsdragning med CNC-styrd kilspårsmaskin. Exempel på detaljer vi bearbetar är bland annat kugghjul, flänsar och propellrar. Maskinen gör 3 mm – 70 mm breda spår med jämn kvalitet och exakta toleranser vad gäller spårens djup samt bredd.

Med hjälp av maskinens NC-styrda delningsbord är det möjligt att göra flera kilspår i samma fläns. Tack vare bordet blir spårens mellanrum jämnare, än om de görs manuellt genom svängning.

CJ0B4215

Splines-spår kräver specialverktyg

Med maskinen är det också möjligt att göra spår i koniska hål, bottenhål samt splines-spår. För att göra splines-spår och bottenhål krävs specialverktyg och därför är leveranstiden för dessa något längre än för vanlig kilspårsdragning i genomgående hål.

Vi levererar vanliga kilspårsarbeten med kort leveranstid och tar emot såväl enskilda arbeten som seriejobb. Ta kontakt!

Kiilauran veto2

Maskin: Christian Gierth

  • kilspårsbredd 3 mm – 70 mm
  • maskinens draglängd 350 mm
  • osymmetrisk delning är möjligt genom att programmera varje spår skilt
  • koniska hål, bottenhål och splines-spår är möjliga med specialverktyg