Background image

Policy - våra verksamhetsprinciper

En modern maskinpark och mångsidigt materiallager i kombination med flexibel och yrkeskunnig personal gör att vi garantera våra kunder god kvalitet och leveranssäkerhet. Genom ett nära samarbete med kunderna och vår produktion kan vi utveckla deras produkter och hålla en konkurrenskraftig prisnivå på våra tjänster.

Ständig utveckling av organisationen och dagliga förbättringar bidrar till en väl
fungerande verksamhet och trivsam arbetsmiljö. Tack vare god ordning och organisation blir arbetet smidigare och snabbare, och samtidigt bidrar det till en ökad arbetssäkerhet.

Yhteystiedot v6

Miljön är en del av vårt dagliga arbete

Ett aktivt miljöarbete är en del av vår vardag och vi gör vårt bästa för att verksamheten ska vara så hållbar som möjligt ur ett miljöperspektiv. Vi tar ansvar för vår del, genom kontinuerliga förbättringar och förebyggande av föroreningar. Allt utgående från kundernas krav, gällande lagstiftning och vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.