Background image
Aktuellt
Full rulle med blicken stadigt på framtiden – Ferromek sammanfattar företagsåret 2023
19.12.2023

Full rulle med blicken stadigt på framtiden – Ferromek sammanfattar företagsåret 2023

År 2023 inleddes med buller och bång då tårta och kaffe dukades fram för att fira att många av de anställda på Ferromek firade jämna år i företagets tjänst. Efter att festligheterna klingat ut har renoverings- och utvecklingsprojekten avlöst varandra.  

Ett av de viktigaste avslutade projekten är uppdateringen av de sociala lokalerna. Ferromeks kvinnliga produktionsarbetare har nu fått ett eget omklädningsrum med två egna toaletter. På företaget arbetar totalt sju kvinnor, varav sex på produktionsavdelningen och en på kontoret.

– Damerna verkar väldigt nöjda med att äntligen ha ett alldeles eget ställe med tillhörande toalett som bara de har tillgång till, säger verkställande direktör Kim Åkerlund. Det var på tiden och det är skönt att vi nu kan erbjuda dem den här uppdateringen.

I samma veva byggdes ett rum för en ny och större huvudelcentral intill omklädningsrummet och samtidigt drog elverket in grövre kablar i fastigheten. Fastigheten försågs utöver detta också med ett nytt rum för polering av rostfria detaljer, en tjänst som företaget främst utför åt företagskunder inom båtindustrin.

– I och med att vi kunde gå upp i säkringsstorlek fick vi möjlighet att installera fem luftvärmepumpar som togs i bruk lagom till sommarvärmen. Eftersom inomhustemperaturen kan bli ganska hög på grund av att maskinerna alstrar värme är det viktigt att kunna kyla ner verkstaden under de varma sommarmånaderna. Det gör arbetet mer effektivt och behagligt.

En förstoring av huvudsäkringen och en större huvudcentral ger företaget möjlighet att fortsätta växa och utvidga lokalerna – det finns redan färdiga ritningar för framtida projekt, avslöjar Åkerlund.

Ordning och reda från golv till tak

Under året har också ett verktygshanteringssystem tagits i bruk. Det i kombination med många andra små förbättringar ökar företagets leveranssäkerhet och underlättar arbetet för de anställda.

– Ordning och reda har alltid varit viktigt för oss på Ferromek, men under året har vi tagit det ett steg längre. Vi har till exempel märkt upp alla maskiner och verktyg så att varje produktionspunkt har sitt eget nummer och var sak har sin tydliga plats. Det här effektiviserar våra processer ytterligare.

Storstädning fanns också på agendan för året. Även om Ferromeks lokaler alltid hållit en hög standard när det gäller renlighet fanns det gott om ytor att putsa. Hela produktionshallen har nu fått sig en grundlig städning från golv till tak, och projektet är ännu inte avslutat. Storstädningen, som sysselsatt en anställd sedan mars 2023, fortsätter ända fram till hösten 2024.

– Vi passade också på att sätta in nya akustikskivor för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. De minskar effektivt bullernivån i företagslokalerna, vilket i sin tur minskar risken för att våra anställda ska drabbas av tinnitus och andra hörselproblem.

Tack vare skivornas vita färg är produktionslokalerna nu ännu ljusare, vilket gör det lättare att upptäcka brister och fel på detaljer innan de når kunden. Samtidigt ökar trivseln för personalen.

Ny elcentral ger gott om kapacitet för framtida utvecklingsprojekt

På hösten blev det dags för svetshallen att få sig ett lyft. Ett rum renoverades och gjordes om till ett omklädningsrum där 12 personer får plats. Samtidigt fick svetshallen ett nytt utrymme för en större huvudelcentral som monterades i december.

– Uppdateringen av elcentralen i svetshallen möjliggör nya maskinanskaffningar. Nu kan vi ta i bruk en effektivare kompressor som gör det möjligt för oss att använda ett större blästerskåp än tidigare.

Uppdateringen av elcentralen ger också ringar på vattnet för den gröna omställningen på företaget. Ferromeks första solpanelsanläggning installerades år 2021 och har visat sig vara en lyckad investering, vilket har gjort Åkerlund sugen på att montera paneler även på svetshallen.

–  En uppdatering av elcentralerna i svetshallen innebär att vi i framtiden kan installera solpaneler även på den hallen och fortsätta vår hållbarhetsutveckling i den riktningen. Det ser jag fram emot.