Background image

Vad skiljer en metallverkstad från en annan?

För oss är kvaliteten viktigast, och utgångspunkten i allt vi gör. Kvalitet innebär att detaljen uppfyller kundens ritningar och krav och att den tillverkas i rätt material. För det krävs maskiner som klarar av noggranna toleranskrav, och som kan tillverka detaljer av olika storlek och mängd.

Maskiner är ändå inget utan människorna som använder dem. Under vårt verkstadstak finns 40 års yrkeserfarenhet och tekniskt know-how – några av företagets första anställda finns fortfarande med oss. Den kunskap och gedigna erfarenhet som kommer av många års arbete med olika maskiner och material är något våra kunder drar fördel av varje dag. Erfarenheten och kompetensen finns i hela kedjan, även i de långa samarbetsförhållanden som vi under åren noga byggt upp för att motsvara våra och kundernas höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.

Våra kunder lämnar tillverkningen i våra händer och litar på att de får det de behöver, när de behöver det. Vi är stolta över vår goda leveranssäkerhet som är ett resultat av effektiva interna processer, motiverad personal och tydliga arbetsrutiner. Vårt mål är att arbetet ska vara klart innan vi går hem för dagen, och för det tackar kunderna oss för snabb betjäning.

Vi drivs av långsiktig utveckling och att kunden ska få det som lovats. En kostnadseffektiv produktion och smarta lösningar gör att vi kan erbjuda våra tjänster till ett konkurrenskraftigt pris, vilket både vi och kunderna vinner på i längden.

Det skiljer oss från andra.

Ferromek – We get it right

ferromek 40 vuotta2x

Ab Ferromek Oy

  • Grundat 1981
  • Ca 50 anställda
  • Huvudsakliga produkter och tjänster: CNC-bearbetning, svetsning, montering, försäljning av råmaterial
  • Marknadsområde Finland och internationellt
  • Produktion och kontor i Kronoby
  • Ägs av Kim och Bernhard Åkerlund